50%

Penghasil Hash SHA-2


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

SHA2-224

56 length

SHA2-256

64 length

SHA2-384

96 length

SHA2-512

128 length

SHA2-512/224

56 length

SHA2-512/256

64 length

Enkripsi SHA 2 Daring

Generator fungsi hash SHA2 menghasilkan hash SHA2 untuk semua hash sha2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512 /256).

Fungsi hash kriptografi ini dikembangkan oleh NSA, Badan AS dan diterbitkan pada tahun 2001. Fungsi hash SHA2 ini digunakan di TLS, SSL, IPSec, SSH, PGP, dan S/MIME.

Bagaimana Cara Menghasilkan Hash SHA2?

  • Langkah 1: Masukkan Teks Biasa atau Teks Sipher.
  • Langkah 2: Klik Hasilkan SHA2 HASH Online.
  • Langkah 3: Gunakan fungsi Salin ke Papan Klip untuk menyalin hash SHA2 yang dihasilkan.

Apa itu SHA2 HASH?

SHA2 adalah bagian dari SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) Fungsi hash keluarga salah satu dari enam.

Untuk mempelajari Hash SHA2 lebih lanjut, kunjungi Fungsi Hash SHA2.